Zveme Vás na

6. ročník

NOČNÍHO OBRANÁŘSKÉHO ZÁVODU

 

23. června 2018

 

PROPOZICE PŘIHLÁŠKA

 

 

DALŠÍ ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT NA MÍSTĚ

 

SEZNAM ZÁVODNÍKŮ

  PSOVOD PES ZKO/KLUB STARTOVNÉ
  ZVV1
1. Lubomír Srba Chasan Warpeco ZKO Veřovice ANO
2. Tomáš Šeděnka Drago ze Širé pláně ZKO Skotnice  
3. Zdenek Matula Don ZKO Havířov-Bludovice  
  ZVV2
1. Pavel Škarpa Bony Dan-Klar ZKO Veřovice  
2. Tomáš Šeděnka Tim Mihapa ZKO Skotnice  
3. Jaromír Kukula Dara z Hückelovy vily ZKO Nový Jičín  
  RINGO
1. Zbyšek Pustowka Rocky Silezian Lovan PP ŘSCP Vyšní Lhoty  
2. Radek Novák Airin Exploze ZKO Veřovice  
3. Petr Malčík Xaro Opavia Hof   ANO
4. Jan Beneš Cyrrus Bohemia Atevy   ANO
5. Zdeněk Filák Kenny ZKO Verušičky/ SKP-FM  

 

 

 

PROPOZICEZákladní kynologická organizace č. 663

Veřovice

pořádá

NOČNÍ OBRANÁŘSKÝ ZÁVOD

Kynologické cvičiště ve Veřovicích

23. června 2018

Organizační výbor

Ředitel závodu: Vendula Sopúchová

Hlavní pořadatel: Pavel Škarpa

Technický vedoucí: Jiří Sopúch

 

Rozhodčí

Vladimír Košťál

František Beneš

 

Figuranti

Michal Řehoř

Adam Hudeček

 

Program závodu

1730 – 1830 Prezence a veterinární prohlídka

1845 Slavnostní zahájení

1900 Start prvního závodníka

100 Vyhlášení vítězů

Pořadatel si vyhrazuje právo v případě nepříznivého počasí závod zkrátit nebo přesunout.

 

Důležité informace

Startovné: 300 Kč za jednu kategorii, další kategorie se stejným psem +100 Kč; další pes

200 Kč. V ceně startovného je zahrnuta večeře.

 

Startovné zasílejte na účet: 257043575/0300

· VS – datum narození psovoda ve tvaru DDMMRRRR

(např. 11. 05. 1984 bude jako variabilní symbol 11051984)

· SS – 0003

· Zpráva pro příjemce Jméno psovoda (např Jiří Mol) a závody

 

 

Přihlášky

Přihlášky zasílejte poštou:

Anna Černochová

Veřovice 660

Veřovice 742 73

 

nebo na e-mail:

kkverovice@seznam.cz

 

Uzávěrka přihlášek je 19. 6. 2018 Stále přijímáme závodníky!!!

 

Podmínky účasti

1. Výstroj psa musí odpovídat směrnicím zkušebního řádu a rozsahu soutěže.

2. Účastník závodu je povinen dodržovat podmínky stanovené pořadatelem. Za škody způsobené nezvládnutím psa či nedodržením pokynů pořadatele zodpovídá sám účastník.

3. Háravé feny se mohou závodu zúčastnit, pokud to psovod nahlásí předem (před vstupem na cvičiště) a pokud se podrobí stanoveným podmínkám.

4. Každý účastník musí při prezentaci odevzdat očkovací průkaz s povinným očkováním a výkonnostní knížku.

5. Upozornění: Od 1. 3. 2004 platí novela Zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 v platném znění, zejména ve znění Zákona č. 77/2004 Sb. Ve smyslu těchto závazných přepisů se veřejné kynologické akce mohou zúčastnit psi, u nichž došlo k úpravě ušních boltců z jiných důvodů než za účelem změny vzhledu a to pouze tehdy, jestliže majitel psa předloží pořadateli akce originál potvrzení veterinárního lékaře (kopie zůstává pořadateli).

6. Z účasti bez náhrady budou vyloučeni psovodi při nesportovním chování a při trestání a surovém zacházení se psy.

 

Soutěžní kategorie

Pořadí jednotlivých disciplín stanoví po dohodě s pořadatelem hlavní rozhodčí.

A) ZVV1 dle NZŘ (poslušnost, obrana)

B) ZVV2 dle NZŘ (poslušnost, obrana)

C) obranářský speciál na ringo

 

Kategorie A a B

V kategoriích A a B v části obran bude u cviku odhalení pomocníka zmenšený prostor pro

vyhledávání.

 

Kategorie C - obranářský speciál (celkem 200 bodů):

1. Hladké zadržení s odhozením předmětu (30b zadržení, 10b pouštění)

Zadržení figuranta asi na 30 m v prostoru se sníženou viditelností, pes musí pachatele zadržet ve vymezeném prostoru, do určené vzdálenosti, jinak není možno psovi započítat body. Před zákusem figurant odhazuje předmět.

2. Protiútok se světelným obuškem (30b zadržení, 10b pouštění)

Zadržení figuranta asi na 50 m v prostoru se sníženou viditelností, pes musí pachatele zadržet ve vymezeném prostoru, do určené vzdálenosti, jinak není možno psovi započítat body.

3. Likvidace výtržnosti v místnosti (40b)

Psovod vejde do prostoru, ve kterém lidé tropí výtržnost, aby tam obnovil pořádek. Po jeho napomenutí se všichni uklidní, avšak jeden z nich (figurant) psovoda napadne. Pes musí ihned útok odrazit zákusem. Psovod po útoku figuranta pouští vodítko! Pouštění se zde nehodnotí.

4. Přepad při pochůzce (30b zadržení, 10b pouštění)

Psovod se psem prochází objekt, postupuje vymezenou osou a přitom bude přepaden. Pes musí okamžitě útok odrazit. Psovod po útoku figuranta pouští vodítko!

5. Zadržení přes překážku (30b zadržení, 10b pouštění)

Figurant na sebe upozorní a schová se za pet-lahve. Pes musí figuranta zadržet skrz překážku z pet-lahví.

Změna vyhrazena.

 

Závodníci přihlášení v kategorii A nebo B se mohou současně přihlásit i do kategorie C

(neplatí pro kombinaci kategorie A a B).

 

Hodnocení závodu

Tři nejlepší psovodi v každé kategorii obdrží pohár.

Každý závodník obdrží věcné ceny a diplom.

O celkovém pořadí při rovnosti bodů rozhoduje:

V kategorii A:

1. obrana 2. poslušnost 3. los

V kategorii B:

1. obrana 2. poslušnost 3. los

V kategorii C:

1. zadržení přes překážku 2. likvidace výtržnosti v místnosti 3. Los

 

Protesty

Protest lze podat u ředitele závodu písemně do 30-ti minut po výkonu disciplíny při složení

kauce 200,- Kč. V případě zamítnutí protestu propadá tato částka ve prospěch pořadatele.

 

Kontakt

Český kynologický svaz, základní kynolog. Organizace č. 663

Kynologický klub Veřovice

742 73 Veřovice

okres Nový Jičín, kraj Moravskoslezský

 

předseda klubu:

Pavel Škarpa

Veřovice 329

742 73 Veřovice

tel.: +420 734 506 412

e-mail: kkverovice@seznam.cz

www.kkverovice.websnadno.cz

 

 

Na Vaši účast se těší a hodně úspěchů přeje

organizační výbor soutěže.

 

 

TOPlist
© 2010 kkverovice.websnadno.cz. Všechna práva vyhrazena.